Co zawiera mapa do celów projektowych?

Dodano 26.4.2021

Mapy do celów projektowych wykonywane są przez geodetów. Ich stworzenie jest obowiązkowe jeśli planujemy budowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego, który wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Mapa taka stanowi istotną część całego projektu i wskazuje, co i gdzie powinno się znajdować. Realizuje się ją na mapie zasadniczej, jednak konieczne jest uwzględnienie chociażby rozgraniczenie terenów. Takie opracowanie geodezyjno- kartograficzne musi więc posiadać każdy inwestor, który planuje stworzenie na działce, określonego budynku. Zwykle, aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie w urzędzie dokumentacji projektowej, w której skład wejść powinna również mapa wykonana przez geodetę.

Jakie elementy uwzględnia mapa do celów projektowych?

Na mapach do celów projektowych znajdujemy m.in. rozgraniczenie terenów, osie ulic oraz dróg, linie zabudowy, rozmieszczenie zieleni wysokiej, jak również innych obiektów, które zlokalizowane są na danym terenie i zostały wskazane przez projektanta. Taka mapa jest podstawą projektu budowlanego i w związku z tym powinniśmy zlecić jej wykonanie profesjonalnej firmie geodezyjnej. Niezbędne jest bowiem zadbanie o jej szczegółowość i oznaczenie terenu, na którym planowana jest budowa. Taka mapa prezentuje, czy i jak dana inwestycja będzie się wpisywać w określone miejsce. Jest wysoce pomocna w czasie wydawania pozwolenia na budowę, może również narzucać pewne rozwiązania projektowe. Dodatkowo w inwentaryzacji powykonawczej geodeta sprawdza, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z początkowymi założeniami projektu i według przygotowanej mapy.

Kiedy tworzy się mapy do celów projektowych?

Jeśli konkretna inwestycja budowlana wymaga pozwolenia na budowę, to aby ją stworzyć, przebudować lub wyremontować potrzebujemy projektu i odpowiedniej mapy wykonanej przez specjalistę. Mapy takie wykonywane są przy różnego rodzaju inwestycjach budowlanych i drogowych i muszą być one złożone wraz z całą dokumentacją jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki