Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Dodano 31.12.2019

Inwentaryzacja powykonawcza budynku, nazywana także geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, to zespół czynności oraz ogół dokonanych pomiarów, w wyniku których powstaje mapa, niezbędna do odbioru budynku. Więcej o inwentaryzacji dowiedziecie się z naszego wpisu.  

Kto i dla jakich obiektów sporządza inwentaryzację powykonawczą budynku?

Inwentaryzację geodezyjną sporządza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, w szczególności dla:

  • domów jednorodzinnych,
  • budynków, wymagających pozwolenia na budowę,
  • przyłączy wodociągowych,
  • przyłączy kanalizacyjnych,
  • przyłączy gazowych,
  • przyłączy elektroenergetycznych.

Jej celem jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki. W zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi również inwentaryzacja obiektów liniowych, takich jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe kanalizacyjne i in., których przebieg został uzgodniony wcześniej, przed ich budową. Przeprowadzony przez geodetę pomiar inwentaryzacyjny oraz sporządzona na jego podstawie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna obejmować dane, które pozwolą na wniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków i innych obiektów budowlanych, jak również umożliwią aktualizację bazy systemu informacyjnego o terenie i obiektów budowlanych.

Jakie korzyści niesie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej budynku?

Dzięki sporządzonej przez geodetę dokumentacji możliwe będzie wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków – dla budynku zostanie sporządzona kartoteka budynku. Inwentaryzacji powykonawczej podlegają także elementy sieci uzbrojenia terenu, które są uwidoczniane w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ich pomiar powinien zostać wykonany w wykopie, przed zasypaniem.

Powierzając nam sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej budynku zyskacie Państwo gwarancję, że stawiana przez Państwa nieruchomość zostanie odebrana. 

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki