Tyczenie budynku krok po kroku

Dodano 25.1.2021

Tyczenie budynku – krok 1.

Tyczeniem budynku określa się utworzenie zarysu przyszłej nieruchomości. Jest ono bardzo ważne, ponieważ pozwala zwizualizować bryłę budynku oraz jej pozycję na gruncie. Od prawidłowo przeprowadzonego tyczenia wiele zależy, ponieważ to ten proces rozpoczyna budowę, a jednocześnie brak jego przeprowadzenia, które dodatkowo musi być udokumentowane, co pozwala ukończyć budowę od strony formalnej. Najlepiej, aby tyczeniem zajął się geodeta, który wcześniej przygotowywał plany w formie dokumentacji, posiadający wiedzę i doświadczenie takie, jakim dysponuje zespół geodetów z firmy Pryzmat, ponieważ wtedy przebieg prac pójdzie sprawnie i szybko. Najlepiej wykonać je po realizacji wstępnych robót ziemnych, ponieważ wykonanie tyczenia wcześniej grozi zniszczeniem punktów, w wyniku usunięcia humusu, względem którego były dokonywane pomiary. Dlatego krokiem pierwszym jest wykonanie robót ziemnych.

Tyczenie budynku – krok 2.

Krok drugi to już właściwe pomiary. Przy pomocy specjalnych łat dokonuje się wyznaczenia granic budynku względem granic działki. Jednak geodeta dokonuje również pomiarów ważniejszych punktów w terenie z uwzględnieniem stron świata, co pozwala wykonawcy na późniejszym etapie poprawną realizację inwestycji. Najczęściej odbywa się to poprzez wyprowadzenie ważniejszych ścian i elementów konstrukcyjnych. W ten sposób wykonawca zyskuje większą ilość punktów odniesienia, dzięki czemu może dokonać właściwej, zgodnej z planem budowy. Wygląda to tak, że geodeta cierpliwie przemieszczając się od punktu do punktu, zgodnego z projektem, dokonuje pomiarów i oznacza kolejne punkty w terenie. Jest to mozolna praca wymagająca skupienia, uwagi i wiedzy, która rzutuje na całość budowy. Rolą geodety jest także wytyczenie tak zwanego poziomu 0, który wyznacza poziom posadzki, stanowiąc punkt odniesienia dla całości budynku. Wytycza się, obierając stały punkt w krajobrazie. Pomiary muszą być dokładne, ponieważ one gwarantują poprawne przeniesienie projektu w rzeczywistość, wliczając odpowiednie rozmieszczenie budynku względem działki oraz innych punktów w otoczeniu. Pomiarów i innych usług geodezyjnych dokonuje się z użyciem łat niwelacyjnych oraz przyrządów pomiarowych jak cyfrowy niwelator, który bezbłędnie pozwala ocenić odległości oraz nachylenie.

Tyczenie budynku – krok 3.

Trzecim krokiem, który finalizuje proces tyczenia budynku, jest kontrola poprawności przeprowadzonej czynności. Nieprawidłowe, wyprowadzenie punktów może skutkować nawet rozbiórką budynku, który będzie położony zbyt blisko sąsiadującej działki, co jest niezgodne z przepisami. Sprawdzenie poprawności polega na ocenie odległości, powtórnym sprawdzeniu kątów, przekątnych, a także usytuowaniu osi, względem siebie tak równolegle, jak i prostopadle. Rola ta przypada jednak już wykonawcy. W przypadku wątpliwości należy powtórnie przeprowadzić tyczenie.

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki