Rola i znaczenie prac geodezyjnych

Dodano 2.11.2020

Geodezja to nauka zajmująca się badaniem kształtu i rozmiaru Ziemi. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w codziennym życiu, gdyż dzięki niej możliwe jest opracowywanie map, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji budowli czy przekształcanie struktur przestrzennych. Najczęstszą sytuacją, gdy korzystamy z usług geodezyjnych jest podejmowanie projektów inwestycyjnych, do których niezbędne jest sporządzenie map projektowych. Na czym polegają prace geodezyjne i jakie jest ich znaczenie?

Istota prac geodezyjnych

Pierwszym bardzo istotnym zadaniem geodetów są prace związane z pomiarami geodezyjnymi. W zależności od rodzaju terenu stosowane są różne techniki oraz narzędzia służące do pomiaru. Wyróżnia się tu między innymi pomiary poziome (sytuacyjne), wysokościowe (pionowe) czy sytuacyjno-wysokościowe. Pomiary mają na celu określenie wzajemnego rozmieszczenia względem siebie obiektów szczegółowych na danym terenie, niwelację terenu lub wyznaczanie punktów szczegółowych na płaszczyźnie przy jednoczesnym podaniu ich wysokości. Pomiary geodezyjne są bardzo ważną czynnością, jeśli planujemy rozpocząć budowę i potrzebujemy pomocy w zaznaczeniu miejsca założenia inwestycji, miejsca pod wykonanie fundamentów oraz innych robót.  
Kolejnym zadaniem geodety w kontekście budowlanym jest tworzenie map do celów projektowych, które są niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu. Na owej mapie powinny znaleźć się takie informacje, jak wytyczenie własności działek i nieruchomości, dokładne rozgraniczenie osi ulic, usytuowanie zieleni miejskiej itd. W momencie, gdy posiadamy już pozwolenie na budowę, geodeta odpowiedzialny jest za wytyczenie obiektu budowlanego na działce oraz sporządzenie szkicu, który przekazywany jest następnie kierownikowi budowy. Polega to oczywiście na wyznaczeniu osi konstrukcyjnych, reperu wysokościowego oraz punktów charakterystycznych.
Tuż po zakończeniu prac budowlanych geodeta ma również jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Jest nim niewątpliwie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której celem jest porównanie wszystkich elementów obiektu z planami budowlanymi oraz sporządzenie mapy powykonawczej. Jest to istotna sprawa w momencie, gdy chcemy starać się o odbiór budowlany budynku. Jak zatem widać prace geodezyjne są niezbędne na każdym etapie budowy, dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac warto zatrudnić bardzo doświadczonego i sprawdzonego geodetę, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem.

 

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki