Jak wznowić granice nieruchomości?

Dodano 3.9.2020

Wznowienie granic nieruchomości, nazywane inaczej wznowieniem granic działki lub znaków granicznych to usługa oferowana przez geodetów, gdyż wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Jest to dość częsta usługa, realizowana powszechnie, jednak nie każdy wie na czym dokładnie polega. Granice konkretnej nieruchomości wyznacza się za pomocą wzniesienia lub umieszczenia na danym terenie określonych znaków granicznych. Mają one dokładnie określać, jak przebiega granica nieruchomości.

Czym są znaki graniczne?

Definicja znaków granicznych jest określona przez prawo. Znajdujemy ją w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej z 14 kwietnia 1999 roku. Zgodnie z zapisami znak graniczny stanowi element wykonany z trwałego materiału, który umieszcza się w granicznym punkcie działki, może to również być element stałego zagospodarowania danej przestrzeni, który znajduje się dokładnie w tym punkcie.

W rozmieszczaniu znaków granicznych dla konkretnej nieruchomości niezwykle istotne jest, aby z jednego punktu granicznego widoczny był kolejny. W związku z tym nie powinny one znajdować się w odległości większej niżeli 200 metrów od siebie.

Znaki graniczne i geodezyjne objęte są ochroną prawną, a więc ich niszczenie zagrożone jest karą grzywny.

Wznawianie znaków granicznych

Wznawianie granic nieruchomości regulowane jest przez prawo, Ustawą o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku. Działania takie zleca się geodetom w sytuacji, gdy doszło do zmiany, przesunięcia prawnej granicy bądź gdy istniejące znaki graniczne uległy zatarciu.

Dla granicy pranej niezbędna jest pełna dokumentacja geodezyjna, która daje możliwość jej odtworzenia w terenie z dużą dokładnością. Ponadto istotne jest, aby była ona potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub poprzez ostateczną decyzję administracyjną. Jest ona istotna z punktu widzenia właściciela nieruchomości, jak i Państwowej Ewidencji Gruntów.

Jak wygląda wznowienie granic nieruchomości?

Wznowienie granic nieruchomości zleca się geodecie lub specjalizującej się w tym zakresie firmie. Obejmuje ono czynności czysto techniczne. Proces ten nie wiąże się z uzyskaniem specjalnej decyzji, wyjątkiem są sytuacje, w których istnieją do tego specjalne przesłanki.

Prawo zakłada, że jeśli doszło do zniszczenia lub zatarcia znaków granicznych to można dokonać ich wznowienia na podstawie istniejących dokumentów i nie ma konieczności przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego. Jeśli jednak pojawi się pomiędzy sąsiadami spór dotyczący położenia znaków, to strony mogą wystąpić do sądu w celu rozstrzygnięcia tej kwestii.

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki