Inwentaryzacje budynków

Nasza firma może pochwalić się dużym doświadczeniem w wykonywaniu inwentaryzacji budynków. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych.

Celem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki. W zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi również inwentaryzacja obiektów liniowych takich jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe kanalizacyjne i in., których przebieg został uzgodniony wcześniej, przed ich budową.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

Przeprowadzony przez geodetę pomiar inwentaryzacyjny oraz sporządzona na jego podstawie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna obejmować dane, które pozwolą na wniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków i innych obiektów budowlanych, jak również umożliwią aktualizację bazy systemu informacyjnego o terenie i obiektów budowlanych.

Dzięki sporządzonej przez geodetę dokumentacji możliwe będzie wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków – dla budynku zostanie sporządzona kartoteka budynku. Inwentaryzacji powykonawczej podlegają także elementy sieci uzbrojenia terenu, które są uwidoczniane w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ich pomiar powinien zostać wykonany w wykopie, przed zasypaniem.

Telefon

+48 511 692 055  

Email

geo_pryzmat@wp.pl

Adres

 

wyszków geodezja, podział nieruchomości, geodeta radzymin, geodeta marki, geodeta wołomin,  geodeta ząbki, powiat wołomin, mapa do celów projektowych, geodeta tłuszcz, geodeta wyszków, inwentaryzacja budynku, dobry geodeta, tyczenie budunku, tyczenie granic,tani geodeta, pryzmat geodezja, mapa do celów projektowych wyszków, geodezja radzymin, geodezja marki, podział nieruchomości, tyczenie działki, mapa do projektu, gedeta z wyszkowa, podział działki